Information / Årshjul

Årshjul

Årshjulene viser rådets mødedatoer samt møder med forvaltningen Social og Sundhed.(tidl. Ældreområdet).
Herudover holder rådet sig orienteret såsnart dagsorden er offentlig på de politiske udvalg, Social og Sundheds - og Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen (KMB).
                                    
 
Større billede: CTRL og +
Mindre billede: CTRL og -