Arbejdsgrupper / Hospice

Hospice

Pressemeddelelse:

Den 15. november 2020 blev ”Støtteforeningen for Hospice Rudersdal” oprettet ved en stiftende generalforsamling i Sognegården i Birkerød.

Støtteforeningen har været undervejs igennem året, hvor en arbejdsgruppe under Seniorrådet i Rudersdal har arbejdet med projektet. Det er en markant og vigtig milepæl for projektet, som derved kan begynde at blive konkret.

Foreningens formål er primært at støtte etableringen af et hospice i Rudersdal kommune.
Sekundært at udbrede og formidle kendskabet til idegrundlaget for den lindrende pleje og omsorg for uhelbredelig syge og døende mennesker.
Støtteforeningen vil arbejde for hospice og styrke den frivillige indsats i tilknytning til Hospice Rudersdal til gavn for patienter og pårørende.
Støtteforeningens formål er således almen velgørende.
 
Foreningens formand, Birte Skov Henriksen tilføjer at der står et stort arbejde forude med at sikre en medlemstilgang og naturligvis at fastholde medlemmerne i støtteforeningen fremover.
Men dertil kommer – ikke mindst - at tilvejebringe økonomiske midler til støtte for patienter, pårørende og for frivilliges indsats på Hospice Rudersdal.
Birte Skov Henriksen tilføjer, at ambitionerne i bestyrelsen er store, og hvis støtteforeningen på længere  sigt kan blive en støtte for udvikling, forskning og uddannelse i Hospice Rudersdal indenfor hospicepleje - herunder hospicepleje af børn og unge – så vil bestyrelsen gøre alt for at indfri forventningerne.
 
I bestyrelsen blev i øvrigt indvalgt Ib Hedegaard Sørensen som næstformand, Ole Jensen som kasserer, Karen Skott som sekretær, Merete Balslev, Thomas Ibsen og Finn Aage Jørgensen.