Information / Opfordring vedr. vaccination af risikogrupper mod pneumokok – COVID‐19

Opfordring vedr. vaccination af risikogrupper mod pneumokok – COVID‐19

Sundheds- og ældreministeren

Danske Ældreråd
Formand Mogens Rasmussen info@danske‐aeldreraad.dk

Opfordring vedr. vaccination af risikogrupper mod pneumokok – COVID‐19
Som led i håndteringen af COVID‐19 udbruddet har regeringen besluttet at iværksætte en række vaccinationsindsatser, herunder vaccination mod pneumokokker til alle ældre, der er fyldt 65 år samt borgere i særlige risikogrupper under 65 år. Pneumokokker kan bl.a. medføre alvorlig lungebetændelse og i nogle tilfælde hjernehindebetændelse og blodforgiftning.

I den forbindelse er det vigtigt, at vi alle gør en indsats for at sikre, at borgere i målgruppen informeres om tilbuddet om gratis pneumokokvaccination, og om hvorfor det er vigtigt at tage imod tilbuddet. Jeg vil derfor opfordre jer til at hjælpe med at få informationen ud til jeres medlemmer, som også kan være i målgruppen for pneumkokvaccinationer.

Formålet med pneumokokvaccinationer er at beskytte risikogrupper mod ”dobbelt sygdom” (både alvorlig pneumokoksygdom og COVID‐19) og samtidig nedbringe unødig belastning af sundhedsvæsenet. Vi skal hurtigst muligt påbegynde iværksættelsen af indsatsen, så den kan komme flest muligt til gavn allerede under det aktuelle udbrud af COVID‐19. Da der er risiko for et udbrud af COVID‐19 relaterede coronavirus i den kommende vinter, skal indsatsen fortsættes hen over året.

De første vacciner vil blive leveret i løbet af april og skal tildeles de mest sårbare grupper. Efter Sundhedsstyrelsens anbefaling skal de første vacciner tilbydes til beboere på plejehjem og lign. boliger og til ældre, der er fyldt 65 år med en kronisk lidelse (kronisk lungesygdom) samt til personer under 65 år, som er i særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom.

De øvrige vacciner vil blive leveret fra producenten senere (næste levering forventes i august/september 2020) mhp., at den samlede målgruppe på ca. 1,5 mio. personer kan tilbydes pneumokokvaccinationer.

Ministeriet har sendt en bekendtgørelse om pneumokokvaccinationer i høring, hvor det bl.a. er nærmere specificeret, hvilke risikogrupper der er omfattet af tilbuddet i foråret 2020. Sundhedsstyrelsen udsender supplerende hertil en vejledning om pneumokokvaccinationer.