Arrangementer / Ture for demente og deres pårørende

Ture for demente og deres pårørende

Grundet Corona er disse aktiviteter lukket ned.

Oplevelser og aflastning for pårørende til demente

Seniorrådet i Rudersdal har modtaget en bevilling af Sundhedsstyrelsen til anvendelse i projekter for pårørende til demente i hjemmene eller på kom-munens plejeinstitutioner.
 
Derfor har rådet udvalgt nogle aktiviteter for på-rørende, som man kan tilmelde sig her på hjemme-siden, når Coronasituationen gør det muligt. Alle tilbud er gratis.
Aktiviteterne skønnes at være velegnede for på-rørende til demente, da man kan få kontakt med andre borgere, som har de samme udfordringer i hverdagen, som demenssygdommene medfører for de pårørende.

Livgardens Musikkorps har indvilliget i at bidrage til planen med fire besøg ved Livgardens Musikkorps; tre besøg i Stærekassen i forbindelse med orkestrets ordinære prøver og et muligt koncert-arrangement.
Herudover forventer vi et eller to besøg på museer i lokalområdet samt en korkoncert.
 
Standardprogram for de tre besøg i ”Stærekassen”:
Afgang fra Teglporten, Birkerød, med bus
Opsamling af deltagere ved Rådhuset Holte, Øverødvej 2.
Besøg i ”Stærekassen” og rundvisning, Kongens Nytorv
Overværelse af prøverne med Den Kgl. Livgardes Musikkorps
Transport fra Kongens Nytorv til Rådhuset i Holte og efterfølgende til Teglporten, Birkerød.
Tider kommer senere.      
 
Grundet Coronasituationen udsættes turerne til et tidspunkt fremadrettet, hvor Coronasituationen gør dette muligt. Vi vil advisere tidspunktet gennem flere forskellige kanaler.
 
Venligst
Seniorrådet