Corona / Vaccination mod Corona

Vaccination mod Corona

Vaccination mod corona

Alle danskere vil efterhånden få tilbudt at blive vaccineret mod corona. Det sker efterhånden som vaccinerne bliver godkendt til brug i Danmark og i takt med leverancerne fra de godkendte producenter.

I starten vil vaccination blive tilbudt i en prioriteret rækkefølge, som fastlægges af Sundhedsstyrelsen ud fra sundhedsfaglige vurderinger. Kommunen har ingen indflydelse på rækkefølgen, da vi alene følger de nationale retningslinjer. Kommunen har heller ikke mulighed for at oplyse, hvornår man vil kunne blive vaccineret.

Læs nærmere om den aktuelle prioritering og selve vaccinationsprogrammet her: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19/Om-COVID-19-vaccination

Alle vil få besked i e-boks, når man kan blive vaccineret. Hvis du evt. er fritaget for at modtage digital post, vil du i stedet få brev med posten. Når man har fået besked, skal man selv gå ind på www.vacciner.dk og booke tid til vaccination.

I allerførste omgang vil det være beboere på plejecentre, personale i sundhedsvæsenet, ældreplejen og udvalgte dele af socialsektoren samt ældre med særlig øget risiko, der vil blive tilbudt vaccination mod corona. Når der kommer flere vacciner, vil tilbuddet gradvist blive udvidet til alle ældre over 65 år. Senere, når alle ældre og andre i øget risiko har fået tilbuddet, vil tilbuddet blive udvidet til alle mellem 16 og 64 år.

Alle får tilbudt vaccination i takt med, at vaccinerne bliver godkendt til brug i Danmark. Dog tilbydes ikke vaccination af børn under 16 år samt gravide og ammende, fordi vaccinerne ikke er undersøgt til de grupper.

Læs yderligere om coronasmitte og vaccination: https://coronasmitte.dk/vaccination

Du kan også orientere dig følgende steder:

https://www.sst.dk/da/corona/yderligere-information/hotlines

Den myndighedsfælles coronahotline
Telefon +45 70 20 02 33 - tast 1
Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål om ny coronavirus/COVID-19 på coronasmitte.dk eller på sst.dk, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline.

Husk at du skal ringe til din egen læge ved spørgsmål vedr. symptomer og sygdom.