VISION 


Rudersdal kommune skal være
Danmarks bedste bokommune for
seniorer, for at udvikle seniorers livskvalitet og
“det gode seniorliv”, uanset deres økonomiske forud-

sætninger samt fysiske og psykiske tilstand”
 

Seniorrådets opgaver

Rådet arbejder for de bedst mulige vilkår for seniorer i Rudersdal Kommune med særlig hensyntagen til svage borgere over 60 år.
 
Vi beskæftiger os med alle spørgsmål, som har betydning for borgere på 60 år og derover - f.eks. trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.
 

Hvordan arbejder Seniorrådet?

Rådet har kontakt med ”græsrødderne” i en række arbejdsgrupper, hvis medlemmer er frivillige borgere i kommunen. 

Vi har disse arbejdsgrupper: Hjemmepleje, kost, kommunikation, plejehjem, kommunale byggeprojekter, trafik og tilgængelighed, demens og Senior-Nyt.
 

Hvad er Seniorrådet?

  • er sammensat af ni borgere, som er valgte seniorer i kommunen,
  • vælges af kommunens seniorer,
  • er upolitisk og uafhængigt,
    behandler ikke personsager,
  • har tavshedspligt på samme måde som valgte i kommunalbestyrelsen 
Seniorrådet i Rudersdal