SENIORRÅDET ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR

VISION 


Rudersdal kommune skal være
Danmarks bedste bokommune for
seniorer, for at udvikle seniorers livskvalitet og
“det gode seniorliv”, uanset deres økonomiske forud-

sætninger samt fysiske og psykiske tilstand”
 

Seniorrådets opgaver

Rådet arbejder for de bedst mulige vilkår for seniorer i Rudersdal Kommune med særlig hensyntagen til svage borgere over 60 år.
 
Vi beskæftiger os med alle spørgsmål, som har betydning for borgere på 60 år og derover - f.eks. trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.
 

Hvordan arbejder Seniorrådet?

Rådet har kontakt med ”græsrødderne” i en række arbejdsgrupper, hvis medlemmer er frivillige borgere i kommunen. 

Vi har disse arbejdsgrupper: Hjemmepleje, kost, kommunikation, plejehjem, hospice, økonomi, kommunale byggeprojekter, trafik og tilgængelighed, demens og Senior-Nyt.
 

Hvad er Seniorrådet?

  • er sammensat af ni borgere, som er valgte seniorer i kommunen,
  • vælges af kommunens seniorer,
  • er upolitisk og uafhængigt,
    behandler ikke personsager,
  • har tavshedspligt på samme måde som valgte i kommunalbestyrelsen