Arbejdsgrupper

Hjemmepleje

Kontakt: Inger Juul Andersen, heinan@mail.tdsadsl.dk 

Madpanelet
Kontakt: Kaj Fyhring Mortensen madpanelet@gmail.com

Redaktions -, Kommunikationsgruppen og Senior-Nyt
Kontakt: Ib Søs Stadil sos@stadil.nu 

Plejehjem
Kontakt:Karin Louise Rønskov  klronskov@gmail.com

Kommunale byggeprojekter
Kontakt: Erik Clausen, erik@enclausen.dk

Trafik og tilgængelighed
Kontakt: Jørgen H. Groth, holtegroth@gmail.com

Demens og pårørende
Kontakt: Bodil Sørensen, bodil.sorensen@gmail.com

Seniorrådet i Rudersdal