Seniorrådet - hvem er vi?

Seniorrådets opgaver:

  • Rudersdal Seniorråd rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål som vedrører seniorer.
  • Rådet skal medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for Rudersdal Kommunes seniorer, så dialogen og samarbejdet mellem seniorer og Kommunalbestyrelsen udbygges.
  • Rådet udøver sine funktioner i overensstemmelse med Rudersdal Kommunes formulerede ældrepolitik, og dets formål søges opnået ved tæt kontakt til Rudersdal Kommunes seniorer og til relevante politiske og administrative organer i Rudersdal Kommune.
  • Rådet skal arbejde for de bedst mulige vilkår for seniorer i Rudersdal Kommune med særlig hensyntagen til svage borgere over 60 år. Og så skal det tillige beskæftige sig med alle spørgsmål, som har betydning for borgere på 60 år og derover - f.eks. trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.
Seniorrådet i Rudersdal