Senior-Nyt

Senior-Nyt udgives af Seniorrådet i Rudersdal og det er her, udover hjemmesiden, at rådet sørger for, at offentliggøre sine resultater. Det er også her arbejdsgrupperne fremlægger deres arbejde. Herudover har forskellige foreninger på ældreområdet mulighed for at få informationer med. Bladet udkommer tre gange om året og omdeles af Rejseforeningen.
 
Redaktør for Senior-Nyt er Bente Gurskov.
 

Læs Senior-Nyt:

Gruppemedlemmer.
 
Navn:
Bente Gurskov, redaktør
Karen Skott
John Kofoed
Tove Dalsgaard Jensen
Grethe Münster
Jørgen Groth, sekretær i Seniorrådet