SeniorNyt

Bladet ”SeniorNyt” udkommer tre gange om året og lægges i postkassen hos alle kommunens 65+ borgere. Bladet kan også læses ved klik nedenfor.

Bladet fungerer som talerør for rigtig mange, der henvender sig til målgruppen. Seniorrådet kan berette om dets arbejde og intentioner. Rudersdal kommune bidrager med nyttig information om de tilbud, vores aldersgruppe kan benytte sig af, og du kan finde kontaktdata til offentlige instanser, der har med ældreområdet at gøre. Kommunens rige foreningsliv kan også annoncere aktiviteter og arrangementer til glæde for ældre.

Læs Senio

Redaktion:
 
Søs Stadil, redaktør, sos@stadil.nu 
20 56 59 36
Birgitte Aaslyng
Anne Pickering
Jørgen Groth, sekretær i Seniorrådet
Seniorrådet i Rudersdal