Arbejdsgrupper / Trafik og Tilgængelighed

Trafik og Tilgængelighed

Kommisorium. 

Organisation:
Arbejdsgruppe Trafik & Tilgængelighed er nedsat under
Seniorrådet og har for øjeblikket 7 medlemmer, heriblandt formanden for Handicaprådet.

Formål
: Arbejdsgruppens formål er at sikre, at Seniorrådet får mulighed for at udøve sin indflydelse på alle beslutninger om trafik, trafiksikkerhed og tilgængelighed på offentlige steder, som har indflydelse på seniorer liv og færden i kommunen.

Opgave: Arbejdsgruppen skal i videst muligt omfang følge udmøntningen af Rudersdals Kommunes politik for trafik, trafiksikkerhed og tilgængelighed, som de ligger beskrevet dels i ”Trafiksikkerhedspolitik mv. i Rudersdal”, dels i ”Målsætning om tilgængelighed i Rudersdal”.

Arbejdsgruppen skal tilsvarende følge Kommunalbestyrelsens Miljø- og Teknikudvalgs arbejde og dagsordener med sigte på, aktivt at sikre at Seniorrådet rettidigt og relevant kan udtale sig i den politiske beslutningsproces og debat.

Arbejdsgruppen bør således eksempelvis have fokus på alle beslutninger vedrørende trafik (offentlig/privat), stoppesteder (flytning/lukning/oprettelse), placering af offentlige servicefunktioner (postkasser, postcentre, adgang til apoteker/ lægefunktioner/ træningsfaciliteter/ indkøbsområder/ særlig parkering etc.)

Arbejdsgruppen kan efter behov udføre sine opgaver i samarbejde med Handicaprådet i Rudersdal.
 
Rapportering mv. Arbejdsgruppen sender løbende referater mv. fra respektive møder senest 7 dage efter afholdelsen til Seniorrådet. Bemærk venligst at mødedeltagelsen altid skal fremgå af referaterne.
Der udfærdiges en halvårsrapport (følger kalenderåret) til Seniorrådet med fokus på de vigtigste spørgsmål, som i perioden har optaget arbejdsgruppen.

Eventuelle meddelelser i pressen formidles via Seniorrådet.
Gruppemedlemmer.
 
Jørgen Groth, fung. formand og sekretær i rådet 
Kirsten Dalkov
Allan Kristensen
Niels Jarnum
Sonja Vejstrup Frederiksen, rådsmedlem
Erik Clausen, rådsmedlem 
Seniorrådet i Rudersdal