Information / Høringer og udtalelser / - til Social - og Sundhedsudvalget / Frikommuneforsøget – kvalitetsstandarder og fælles tværkommunal akutfunktion.

Frikommuneforsøget – kvalitetsstandarder og fælles tværkommunal akutfunktion.

                                                                                         Den.5. februar 2018


Med henvisning til udvalgets kommende møde den 7. februar 2018 har Seniorrådet i Rudersdal d.d. haft lejlighed til at drøfte udvalgets dagsorden.

Seniorrådet har kun få principielle bemærkninger:

Angående frikommuneforsøget – kvalitetsstandarder og økonomi for fælles tværkommunal akutfunktion. Rådet ser positivt på alle tiltag, som kan styrke akutfunktionen i kommunen. Mulighederne for at styrke den faglige kapacitet bør naturligvis efterstræbes, til gavn for patienterne. Enkelte medlemmer udtrykte ønsket om at forudsætte, at der ikke samtidigt sker en neddrosling eller i værste fald en lukning af den kommunale akutfunktion, så projektet alene kommer til at fremtræde som en centralisering og besparelse.

Angående Udbud af ledsageordning fandt Seniorrådet at fleksibiliteten for brugerne var vigtigst, og at der sikres en velfungerende vikarordning i udbudet.
Angående sundhedssamtaler på tværs var rådets medlemmer enige om vigtigheden af at fastholde projektet.

På Seniorrådets vegne
Ib Hedegaard Sørensen
Formand for Seniorrådet i Rudersdal
Seniorrådet i Rudersdal