Information / Borgerrådgivningen

Borgerrådgivningen

Rudersdal etablerer borgerrådgivning
 
Rudersdal Kommune etablerer med virkning fra årsskiftet en borgerrådgivningsfunktion foreløbig som et pilotprojekt, der kan undersøge,om der er behov for en permanent borgerrådgivningsfunktion i RudersdalKommune. Projektet evalueres i det sene efterår 2021, hvorefter der tagesstilling til, om funktionen skal gøres permanent.
 
Formålet med pilotprojektet er:
 
at understøtte en god forvaltningskultur og sikre borgernes ........
 
Se den fulde tekst via nedenstående link.
Seniorrådet i Rudersdal