Arbejdsgrupper / Redaktion

Redaktion

Redaktionen står for kommunikation ud til borgererne.
Hidtil har denne gået gennem Rudersdal Avis, hvår årsrapporten også lægges på hjemmesiden. Her findes også en oversigt over arbejdsgruuper under Seniorrådet, samt alle frivillige i grupperne.
Gruppemedlemmer.
 
Navn:
Bente Gurskov, redaktør Senior-Nyt
Anita Herold Gudmundsson, rådsmedlem
Jøren Groth, sekretær i Seniorrådet
Ib Hedegaard Sørensen, formand i Seniorrådet